Geodeta przy budowie domu

Kolejne etapy geodezyjnej obsługi budowy domu:

1. Mapa do celów projektowych

Jest ona niezbędna do uzyskania projektu budowlanego. Powstaje przez aktualizację mapy zasadniczej w obszarze planowanej inwestycji. Sporządzana jest przez geodetę uprawnionego z wyraźnie zaznaczonym zakresem opracowania, który dla celów budowlanych powinien pokrywać teren inwestycji poszerzony o trzydziestometrowy pas okalający. Treścią takiej mapy są elementy ewidencji gruntów i budynków, zagospodarowania terenu a także sieci uzbrojenia terenu.

2. Tyczenie

Gdy inwestor uzyska już pozwolenie na budowę i chce rozpocząć realizacje projektu, geodeta musi wyznaczyć, gdzie budynek powinien się znajdować zgodnie z projektem. W tym celu wyznacza wszystkie niezbędne osie konstrukcyjne lub narożniki obiektu. Wytyczeniu podlegają również sieci uzbrojenia terenu tj. kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci gazowe, c.o., wodociągowe i kanalizacja.

3. Inwentaryzacja powykonawcza

Po zakończeniu budowy, prawo nakłada na inwestora obowiązek zrealizowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Jest to dokumentacja przedstawiająca rzeczywisty stan istniejącego obiektu budowlanego oraz przyłączy sieci uzbrojenia terenu (wody, prądu itp.). Przebieg przyłączy powinien zostać pomierzony przed zasypaniem wykopu, co pozwoli na dokładne określenie położenia i głębokości!

Skontaktuj się z nami

Godziny pracy

Pon-pt 8.00-16.00

Marek Zomerfeld

ul. Łęczyńska 27
97-330 Włodzimierzów
tel. 781-820-620
e-mail biuro@twojgeodeta.com.pl

Projekt i Realizacja: Interaktywa